با مراجعه به فروشگاه اینترنتی موژان طب می توانید بصورت آنلاین ویلچر، واکر، عصا، رولیتور، کپسول اکسیژن و محصولات گروه سلامت خانواده را خرید نمایید www.mozhantebshop.ir

نمایندگی ایران - ".$_GET['namecity']); break; //////////////////////////////////////////////////////////////////// case 104 : echo("مقالات"); break; case 1041 : echo("مقالات - ".$_GET['titr']); break; case 1042: echo("مقالات 2 سطحه"); break; case 1043 : echo("مقالات - ".$_GET['titr']); break; //////////////////////////////////////////////////////////////////// case 105 : echo("درخواست بروشور"); break; case 106 : echo("ارتباط با ما"); break; case 107 : echo("کاتالوگ"); break; case 108 : echo("سفارشات"); break; //////////////////////////////////////////////////////////////////// case 110: echo("همایشها و نمایشگاه ها"); break; case 1101 : echo("همایشها و نمایشگاه ها - ".$_GET['namehamayesh']); break; //////////////////////////////////////////////////////////////////// case 111 : echo("سوالات متداول"); break; case 1111 : echo("سوالات متداول - سوال جدید"); break; //////////////////////////////////////////////////////////////////// case 113 : echo("گالری"); break; case 1131 : echo("گالری - ".$_GET['namegallery']); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 114 : echo("گالری"); break; case 1141 : echo("گالری - ".$_GET['namegallery1']); break; case 1142 : echo("گالری - ".$_GET['namegallery1']." - جزئیات ".$_GET['namegallery2']); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 116 : echo("سایت های مرتبط"); break; case 117 : echo("نظرسنجی"); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 118 : echo("اخبار"); break; case 1181 : echo("اخبار - ".$_GET['titr']); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 119 : echo("مدیران و پرسنل"); break; case 120 : echo("آخرین قیمت ها"); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 121 : echo("محصولات"); break; case 1211 : echo("محصولات - جزئیات ".$_GET['nameproduct']); break; case 1212 : echo("محصولات - خرید ".$_GET['nameproduct']); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 1225: echo ("محصولات"); break; case 122 : echo("محصولات - ".$row_name_pro1[0]); break; case 1221 : echo("محصولات - "."$row_name_pro1[0] - ".$_GET['nameproduct1']); break; case 1222 : echo("محصولات - "."$row_name_pro1[0] - ".$_GET['nameproduct1']." - جزئیات ".$_GET['nameproduct2']); break; case 1223 : echo("محصولات - "."محصولات - ".$_GET['nameproduct1']." - خرید ".$_GET['nameproduct2']); break; case 1224 : echo("گالری محصولات"); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 123 : echo("پروژه ها و مشتریان"); break; case 1231 : echo("پروژه ها و مشتریان - ".$_GET['nameproject']); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 124 : echo("سخن روز"); break; case 125 : echo("SMS"); break; case 1251 : echo("SMS"); break; case 126 : echo("مسابقه"); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 127 : echo("ضمانت نامه"); break; case 1271 : echo("ضمانت نامه -امور گارانتی"); break; case 1272 : echo("ضمانت نامه -اطلاعات ضمانت نامه ثبت شده"); break; case 1273 : echo("ضمانت نامه -ثبت ضمانت نامه جدید"); break; case 1274 : echo("ضمانت نامه -ثبت ضمانت نامه جدید -ثبت ضمانت نامه جدید"); break; case 1275 : echo("hgj"); break; case 128 : echo("پیگیری ضمانت نامه"); break; case 129 : echo("منوها"); break; case 1291 : echo("منوها - جزئیات ضمانت نامه"); break; case 1292 : echo("منوها - گارانتی"); break; ////////////////////////////////////////////////////////// case 130 : if($_REQUEST['id']==1){ echo("درباره ما"); } else if($_REQUEST['id']==2){ echo("نقشه سایت"); } break; ////////////////////////////////////////////////////////// case 131 : echo("لیست محصولات"); break; case 1311 : echo("لیست محصولات - محصول ".$_GET['namep']); break; case 1312 : echo("لیست محصولات"); break; case 1313 : echo("فاکتور خرید"); break; case 1314 : echo("لیست فاکتور خرید - ویراش تعداد محصول درخواستی"); break; case 1315 : echo("پیش فاکتور"); break; ///////////////////////////////////////////// case 132 : echo("پکیج غذا ها"); break; case 1321 : echo("پکیج غذا ها - ".$_GET['namepackage1']); break; case 1322 : echo("پکیج غذا ها - سفارش پکیج"); break; ///////////////////////////////////////////// case 133 : echo("خدمات"); break; case 134 : echo("نرخ ارز"); break; case 135 : echo("دقیقه 90"); break; ///////////////////////////////////////// case 140 : echo("نظرسنجی"); break; ///////////////////////////////////////////////////////// case 141 : echo("درباه ما"); break; case 1411 : echo("درباه ما - ".$_GET['name1level']); break; ////////////////////////////////////////// case 150 : echo("مقالات 2 سطحه"); break; case 1501 : echo("مقالات 2 سطحه - سفارش پکیج"); /////////////////////////////////////////////////////////// case 160 : echo("دانلود کد های جاوا"); break; /////////////////////////////////////////////////////////// case 1700 : echo("باشگاه مشتریان"); break; case 17001 : echo("گالری محصولات"); break; case 2013 : echo("پرداخت آنلاین "); break; case 180 : echo("پیغام"); break; default : include("temp.php"); break; } } ?>